top of page

Празнуваме успеха на проект TEAM!

🎉 Развълнувани сме да обявим успешното приключване на нашия проект „TEAM - Сътрудничество в Академия за успяващи възрастни“, станал възможен благодарение на прекрасното сътрудничество с нашия партньор, IJSfontein Holding BV от Нидерландия. 🌟


🌍 Предистория:

В отговор на развиващите се предизвикателства на пандемията от КОВИД19, ние признахме нарастващото дигитално разделение сред по-възрастните хора. Нашият партньорски проект има за цел да даде възможност на тази демографска група, като гарантира, че те процъфтяват в новата дигитална работна и житейска среда.

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия по програма #Еразъм+, KA210-ADU – „Малки партньорски проекти“ в сектор „Образование за възрастни“.


🎯 Цели:

Основните ни цели бяха да изградим трансгранично партньорство, да разработим геймифицирано съдържание за онлайн обучение и да подобрим цифровите умения на възрастни на 55 и повече години. Заедно с IJSfontein ние имахме за цел да предотвратим цифровото изключване, социалната изолация и трудностите при достъпа до основни услуги онлайн.


🚀 Изпълнение:

По време на проекта проведохме повече от 10 онлайн срещи за сътрудничество, разработихме увлекателни и мотивиращи онлайн курсове с елементи на игра и успешно тествахме пилотно програмата за обучение с 20 възрастни. Разпространихме информация за резултатите от проекта и подчертахме важността на цифровите умения за по-възрастните хора.


🌟 Резултати:

Горди сме да споделим осезаемите резултати от съвместните ни усилия с IJSfontein, а именно:

  • Повишено качество в работата на участващите организации със засилено транснационално сътрудничество.

  • Успешна обмяна на опит, водеща до разработване на игрово образователно съдържание.

  • Двадесет души на възраст 55+ участваха в пилотните онлайн обучения, като повишиха дигиталните си умения и компетенции.

  • Подобрени цифрови умения и компетенции на възрастни на 55 и повече години, благодарение на съвместните усилия с IJSfontein и финансовата подкрепа на програма #Erasmus+.

🌐 Достъп до обучения и резултати:

Всички наши обучения и резултати от проекта са достъпни чрез нашия специализиран уебсайт www.55plus.bg и се споделят на страницата с резултати от проекти по Еразъм+.


🙌 Благодарност:

Сърдечни благодарности на IJSfontein Holding BV за тяхното изключително сътрудничество. Заедно оказахме положително въздействие върху живота на възрастни над 55 години, изправени пред цифрови предизвикателства.


🌈 Бъдеще:

Докато приключваме този проект с IJSfontein, ние си го представяме като стъпало към приобщаващо дигитално образование за възрастни хора. Нека продължим да преодоляваме дигиталната пропаст, да насърчаваме ученето през целия живот и да насърчаваме взаимодействието между поколенията.16 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page