top of page

Правила и условия за участие

Последна актуализация: 10.10.2023

Добре дошли в „Академията за успяващи 55+“, създадена в рамките на проект „TEAM – Сътрудничество в академия за успяващи възрастни“, финансиран по програма Еразъм+, KA210-ADU - „Малки партньорски проекти“ в сектор „Образование за възрастни“, Договор: 2021-1-BG01-KA210-ADU-000030260.

Настоящите Общи условия („Общи условия“) уреждат вашето участие в нашите безплатни програми за обучение, които са достъпни на уебсайта www.55plus.bg и в платформата UpTrek. Като се регистрирате в нашите програми за обучение, вие се съгласявате да спазвате тези Условия.

1. Допустимост

За да участвате в нашите програми за обучение, трябва да сте навършили 55 години. Записвайки се, вие потвърждавате, че отговаряте на това изискване за възраст.

2. Регистрация

За да се запишете в нашите безплатни програми за обучение, трябва да предоставите вашето име, година на раждане и имейл адрес за целите на регистрацията. Тази информация ще се използва за комуникация с вас относно обучителните дейности.

3. Поверителност на данните

Вашата лична информация се събира и обработва в съответствие с нашата Политика за поверителност, която можете да намерите на https://www.55plus.bg/privacy-policy. Ние се ангажираме да защитаваме вашата поверителност и ще използваме вашите данни само за целите, посочени в нашата Политика за поверителност.

4. Безплатно обучение

Нашите програми за обучение се предоставят безплатно на участниците. Няма такси, свързани с записването, и ние не изискваме плащане за достъп до нашите обучителни материали.

 

5. Задължения за участие

Записвайки се в нашите програми за обучение, вие се съгласявате с:

  • Предоставете точна и пълна информация по време на регистрацията.

  • Дръжте се по уважителен и любезен начин към инструкторите и другите участници.

  • Използвайте обучителните материали и съдържание само за лични и образователни цели. Преразпределението, възпроизвеждането или търговската употреба на материалите е забранено.

  • Спазвайте всички приложими закони и разпоредби по време на участието си в нашите програми за обучение.

 

6. Промяна на съдържанието на обучението

 

Запазваме си правото да променяме или прекратяваме всеки аспект от нашите програми за обучение, включително съдържание, график или достъп, по наше усмотрение. Ще положим разумни усилия, за да уведомим участниците за всякакви значителни промени.

 

7. Прекратяване

Запазваме си правото да прекратим участието ви в нашите програми за обучение за нарушения на тези Условия или разрушително поведение по наше усмотрение.

8. Промени в Общите условия

Може да актуализираме тези Правила и условия от време на време. Най-новата версия ще бъде достъпна на нашия уебсайт, а датата „Последна актуализация“ ще отразява последните промени.

 

9. Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тези Правила и условия или вашето участие в нашите програми за обучение, моля, свържете се с нас на development@idein.eu.

Като се регистрирате в нашите безплатни програми за обучение, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези Правила и условия.

bottom of page