top of page
Online News Reading

Виртуална комуникация

Комуникацията е от съществено значение във всяка отдалечена работна среда. Това се дължи на факта, че комуникацията позволява както яснота, така и връзка, което позволява на всички отдалечени работници да останат виртуално ангажирани и овластени, независимо от тяхното физическо местоположение. Но нито яснотата, нито връзката идват естествено при работа от разстояние. И двете изискват внимателно разглеждане и умишлено интегриране като стълбове на комуникацията. В този модул ще разгледаме как да подобрим виртуалната комуникация и да създадем продуктивни комуникационни работни процеси.

След като завършите този модул, трябва да можете да:

  • Дефинирате виртуалната комуникация;

  • Обяснете ролята на виртуалната комуникация в подготовката за отдалечена работа;

  • Идентифицирате ключови стратегии за ефективна виртуална комуникация

  • Назовете най-добрите практики за комуникация по имейл и незабавни съобщения;

  • Дефинирате видеоконференцията;

  • Идентифицирайте капаните на видеоконференциите и обясните как да ги избегнете; и

  • Дефинирате ключови елементи от домакинстването и присъствието на виртуални срещи.

Elderly couple
bottom of page