top of page
Balance

Благосъстояние (Уелбиинг) на 55+ 

Благосъстояние, известно и като уелбиинг

Все още няма консенсус около едно единствено определение за благосъстояние, но има общо съгласие, че то включва наличие на положителни емоции и настроения (като напр. задоволство, щастие), отсъствие на негативи емоции (т.е. депресия, тревожност), удовлетворение от живота, чувство за пълнота и усещането, че живеем пълноценно.

С прости думи, означава да оценяваме живота положително и да се чувстваме добре.

Desk
bottom of page