top of page

Телемедицина - какво е това?

Телемедицината е начин за предоставяне на медицински услуги от разстояние без физически контакт между лекаря и пациента, най-често осъществяван чрез телефонен разговор или видео връзка през платформа.


Най-голямата ценност на телемедицината е, че предлага удобен начин за комуникация между лекар и пациент, като премахва необходимостта от физическо посещение на лекарския кабинет. В този смисъл, телемедицината е икономически изгодна, защото пациентът не губи време в чакане пред кабинета.


Чрез телемедицината могат да се открият навреме и селектират спешните случаи, на които веднага трябва да се обърне внимание в спешен център или болница дори извън работното време на общопрактикуващия лекар. Също така тя е от огромно значение за проследяването на болни с хронични заболявания като диабет, висок холестерол или артериална хипертония. Такива пациенти обикновено нямат спешни проблеми, но се нуждаят от помощ при корекцията на дозите на лекарствата, определяне на режим на хранене и физическа активност, изписване на рецепти за медикаменти, които вече са им били предписани веднъж или просто от подкрепа.


Допълнително удобство на телемедицината е, че прегледите могат да бъдат насрочени, когато лекарят е получил всички резултати от проведени изследвания и има пълна информация за пациента. Всъщност телемедицината се практикува много отдавна, но не е била наричана с този конкретен термин. Разговорите по телефона също са част от телемедицината! С напредването на технологиите възможностите за виртуални срещи между лекар и пациент се увеличават и все повече се превръщат във възможна алтернатива на конвенционалното лечение.

Предимства:

 • Прави здравните грижи по-достъпни – подобрява грижите за хора, живеещи в отдалечени региони с лоша инфраструктура или държави от третия свят, където нямат достатъчен брой медицински специалисти. Също така телемедицината помага на трудно-подвижни хора, за които посещението на здравно заведение изисква много усилия и разходи;

 • Намалява медицинските разходи – не само прави прегледите по-евтини за пациентите, но намалява и други медицински разходи, като ненужни посещения на центрове за неотложна помощ или хоспитализации поради непридържане на пациента към предписаната терапия;

 • Намалява загубите от пропуснати работни дни – пациентите не е необходимо да отсъстват от работа, за да посетят лекаря в работно време;

 • Лекарите могат да преглеждат повече пациенти, спестявайки домашните посещения;

 • Прави по-достъпни консултациите със специалист – не само за пациентите, но и за лекари, които имат нужда от консултация с колега;

 • Помага за утвърждаване на връзката лекар-пациент, като дава възможност на пациента да се свързва по-често със своя лекар в удобно за него време, да му задава повече въпроси и да се чувства ангажиран със собственото си лечение;

 • Подобрява качеството на здравните услуги, особено при проследяване на пациенти с хронични заболявания.

 • Болните от инфекциозни заболявания не поставят в риск от заразяване останалите пациенти, чакащи пред лекарския кабинет, както и самия лекар. Това е особено актуално в условията на пандемията от COVID-19, която силно засегна редица държави.

 • Достъп до различни специалисти в една и съща платформа, като при необходимост пациентът може да бъде насочван допълнително към друг лекар.

Недостатъци:

 • Изисква закупуване на съответното оборудване (компютър, телефон) и компютърна грамотност;

 • Понякога може да се наблюдава непоследователност в терапията на болния – някои компании, предлагащи услуги в областта на телемедицината, наемат голям брой медицински специалисти, които са онлайн на разположение на болните по всяко време на денонощието. Това означава, че един и същи човек може на различен етап от заболяването си да бъде консултиран от различни лекари и по този начин да получи противоречиви съвети;

 • Не предоставя възможност за физически преглед на пациента – в много от случаите за поставяне на точна диагноза е необходимо лекарят да докосне тялото на пациента или да го преслуша, което е невъзможно по време на видео връзка. В този смисъл телемедицината е подходяща за извършване на вторични, но не и на първични прегледи (с изключение на описаните по-горе възможности за преглед посредством специализирани мобилни устройства).

Платформи за телемедицина: Synevo HomeDoc, Healee, Consento

Източник: https://www.synevo.bg/

24 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page